Xinjiang Uyghur Autonomous Region
Turpan, Xinjiang: